Plac Zabaw Dla Dzieci Metro Słodowiec


Tytuł projektu:

Plac zabaw dla dzieci w różnym wieku połączony z piknikiem i jedzeniem


Skrócony opis:
Plac zabaw dla dzieci w różnym wieku połączony z piknikiem i jedzeniem. Małe codziennie imprezy, koncerty, spotkania, pikniki na których będzie można otrzymać jedzenie i będą organizowane darmowe zajęcia sportowe dla dzieci. Miejsce dla rodzin z kilkoma dziećmi stanie się miejscem spotkań dla mieszkańców, przyciągający swoją atrakcyjnością chętnych z całej Warszawy. www.placzabawdzieci.prv.pl


Opis projektu:

Plac zabaw dla dzieci i jednocześnie z infrastrukturą przystosowanych specjalnie dla bardzo małych dzieci w wieku do 3 lat aby mogły przychodzić rodziny z kilkoma dziećmi np. w trojgiem dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Np. matka lub ojciec z wózkiem z dzieckiem 1 rocznym, 5 letnim i 10 letnim.
Rozwiązanie takie daje możliwość wyjścia z domu i utrzymywania opieki jednocześnie nad trojgiem dzieci bez organizowania na ten czas osoby opiekującej się najmłodszym dzieckiem dla którego specjalnie będzie przygotowane pomieszczenie socjalne przypominające warunki domowe. Dwa miejsca socjalne do zachowania higieny przy przewijaniu dzieci i zakładania opatrunków na drobne skaleczenia. Zaoszczędza czas i pieniądze rodzicom oraz zachowuje aktywność zawodową.

Na obiekcie będą organizowane zajęcia sportowe dla dzieci o charakterze ćwiczeń gimnastycznych i aerobowych.
Zarządzaniem nad całym obiektem, prowadzeniem i finansowaniem zajęć będzie zajmować się fundacja charytatywna nie pobierająca opłat od uczestników za udział w tych zajęciach.
Do publicznej wiadomości zostanie ogłoszona strona internetowa placu zabaw w celu pozyskiwania funduszy od darczyńców.
Obiekt będzie zamknięty bez potrzeby zatrudnienia osoby stale dozorującej, aby nie generować niepotrzebnych kosztów. Wejście przez bramkę odbędzie się po zeskanowaniu kodu z telefonu tak aby na obiekcie nie przebywały osoby nieupoważnione przez rodziców dzieci.

Dyżur, opiekę, kontrolę stanu technicznego i higienicznego nad obiektem będą sprawowali rodzice zgłaszający się na ochotnika.
W przypadku braku osób chętnych, będą automatycznie wyznaczane osoby w kolejności według dnia urodzin o czym będą powiadamiane przez komputer automatycznie wysyłający wiadomości e-mail i SMS do obojga rodziców.
Rodzice będą musieli potwierdzić możliwość udziału. W przypadku 10 krotnej odmowy zostanie zawieszona karta wstępu do momentu rozpoczęcia dyżuru na obiekcie.

Aby zapewnić codzienną wysoką frekwencję obok placu zabaw trzeba przygotować sąsiadujący bardzo prosty plac na małe codziennie imprezy, koncerty, spotkania i pikniki z jedzeniem z miejscem z miejscem sanitarnym. Na piknikach będzie można otrzymać jedzenie.

Na placu będzie znajdowało się dwadzieścia miejsc dla Food-Trucków. Za miejsca na placu nie będą pobierane opłaty aby serwowane posiłki miały niską cenę dla mieszkańców i aby drobni sprzedawcy mieli pracę. Rezerwacja miejsc na placu Food-Trucków będzie przydzielana po równo każdemu sprzedawcy automatycznie przez komputer na zasadzie proporcjonalności do ilości chętnych sprzedawców.

Projekt jest opisany na stronie www.placzabawdzieci.prv.pl

Cały obiekt ma na celu danie możliwości sprawowania opieki jednocześnie nad wszystkimi dziećmi w rodzinie i stanie się miejscem spotkań dla okolicznej społeczności, przyciągający również swoją atrakcyjnością chętnych z całej Warszawy.Dodaj komentarz


Dodaj

www.placzabawdzieci.prv.pl Projekt Budżetu Obywatelskiego Mazowsza www.bom.mazovia.pl
© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl